Flétnička

Flétnička aneb veselé pískání, zdravé dýchání!

Motto: ,, Flétnička je kamarádka, zahrajem si na ni zkrátka”

Hra na zobcovou flétničku má v naší školce již dlouholetou tradici.
Vyučuje jí zkušená paní učitelka ve čtvrtek v čase od 12-12:45h.
Před samotným hraním si děti osvojují správné držení těla při hře, úchop flétny, položení prstů a různé dechové cvičení.
Děti mají radost z písniček a pískání jim pomáhá na cestě za zdravím.
Vedeme děti ke správnému dýchání vhodnou dechovou gymnastikou a tím k harmonizaci celého těla, osvojují si také zábavnou formou správné dýchání, základní návyky hry na malou flétničku s ohledem k věku.
Přispíváme tím k řešení problémů respiračních, logopedických i psychických.
Témata jsou vždy dětem velmi blízká a nacvičují především známé písničky a říkadla např.:
*foukej, foukej větříčku
*sedí liška pod dubem
*halí, belí
*pod naším okýnkem
*a další…

Na malé muzikanty se těší paní učitelka Květa Bradáčová