Koťátka

Koťátka

Motto: „Malujeme, kreslíme, barevně svět vidíme.
Tancujeme, cvičíme, pohybem se léčíme“

Tel.: +420 605 598 941

Naše třída Koťátek je plná šikovných a veselých dětí ve věku od 4 do 6 let..

Kromě standardní vzdělávací nabídky mají děti v průběhu roku možnost absolvovat i velké množství aktivit. Mezi tyto aktivity patří navštěvování různých kulturních akcí (návštěva kina, divadelních představení, koncertu ZUŠ, akce města) výlety do přírody, do ZOO, do hvězdárny ve Valašském Meziříčí, návštěva keramické dílničky a spoustu dalších akcí. Specifické zaměření naší třídy však spočívá v rozvoji v oblasti pohybové a výtvarné. Zaměřujeme se na cvičení s nejrůznějšími pomůckami, jako jsou overbally, či balanční pomůcky od firmy Bobles. Do výuky zařazujeme hry pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, hry psychomotorické, relaxační a uplatňujeme zde i prvky dětské jógy. Základní škola Koryčanské Paseky, se kterou naše školka úzce spolupracuje, nám poskytuje prostory tělocvičny, které rádi využíváme a děti tak mají možnost seznámit se s dalším cvičícím nářadím a náčiním a vytvářejí si pozitivní vztah k pohybu. Ve výtvarných činnostech využíváme nejrůznějších technik a postupů, neobvyklé materiály a zábavné pomůcky, s jejichž pomocí dokážou děti vytvořit originální a krásná díla, která následně zútulňují prostory školky. Hlavním cílem v oblasti výtvarné výchovy v naší třídě je vytvořit u dětí vztah ke tvoření, základy estetického cítění, rozvoj vlastní fantazie a její následné realizaci v praxi (ve výtvarné aktivitě).

K radosti a pohodě vedou děti ze třídy Koťátek paní učitelky Petra Solanská, Bc. Lucie Karafiátová a asistentka pedagoga Lenka Jakšíková.