organizace dne

Organizace dne předškolního vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP probíhá takto:

  6.30 –  8.30 hod.  ranní hry dle volby a přání dětí, individuální činnosti s dětmi

  8.30 –  9.00 hod.  ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, dopolední svačina

  9.00 –  9.35 hod.  řízené činnosti aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový
a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

  9.35 – 11.30 hod.  pobyt venku, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

 11.30 – 12.15 hod.  hygiena, oběd

 12.15 – 14.00 hod.  spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

 14.00 –  14.15 hod.  hygiena, svačina

 14.15 –  16.30 hod.  odpolední zájmové činnosti a aktivity dle volby dětí, hry

Stanovená organizace dne může být pozměněna v případě, že to vyplývá z ŠVP a v případě výletů, exkurzí,
divadelních a filmových představení, besídek a podobných akcí.