Tělocvična-den pro zdraví

Protože pohyb je pro děti přirozenou a radostnou činností, využili jsme možnosti, v rámci spolupráce se ZŠ Koryčanské Paseky, pravidelně navštěvovat tělocvičnu a její tělocvičné nářadí a náčiní.

V téhle věkové skupině je důležitý všestranný pohybový rozvoj dětí a utváření kladného vztahu ke zdravému pohybu. Děti se naučí cviky pro správné držení těla, hravou formou se děti protáhnou, odreagují a naučí cviky ke správnému psychomotorickému vývoji. Při cvičení využijeme žebřiny, lavičku, velké míče, overbally, kruhy, žížaly, žíněnky, míče, míčky, stuhy a jiné.

  • děti mají možnost dosyta se vydovádět a protáhnout se ve velkém prostoru tělocvičny
  • zvládnou a naučí se základní lokomoční, nelokomoční a manipulační dovednosti
  • naučí se zvládat různá náčiní – jak si s nimi mohou poradit samy, či ve skupině.
  • naučí se znát své tělo, pojmenovat jeho jednotlivé části, trénovat rovnováhu a pohyb podle pokynu nebo nápodoby
  • naučí se různé míčové hry i cvičení s overbally
  • vyzkouší si harmonický pohyb těla, spojení hudby s pohybem
  • naučí se dodržovat pravidla, spolupracovat a respektovat ostatní