Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek na naší MŠ probíhá od měsíce října do června, každé druhé pondělí, v čase od 12:00-12:45 hod.

Kroužek navštěvují děti talentované v oblasti výtvarné výchova. Jelikož je kroužek činnost, u které se očekává samostatnost dětí, učitelka do práce dětí nezasahuje, jen je vede.

Z tohoto důvodu je kroužek vhodný pro děti 5-6 leté.

Děti se zde „učí“ různé výtvarné techniky, vytváříme z materiálu klasického i netradičního. S výrobky se účastníme pravidelně výtvarných soutěží, kde si každý rok některé z dětí odnáší „cenu“.

Toto tvoření probíhá v příjemné atmosféře, která je často „podmalovaná“ relaxační hudbou.

Na děti se těší paní učitelka Bc. Karolína Valová