Logopedická prevence

Patří na naší škole k nedílné součásti přípravy dětí na přestup z MŠ do ZŠ.

Probíhá v odpoledních hodinách dvakrát v měsíci pod vedením logopedické asistentky z řad učitelek MŠ. Asistentka pracuje s jednotlivci ze skupiny vybraných dětí, které mají jednoduché a méně četné vady výslovnosti. Procvičování trvá deset až patnáct minut u zrcadla v logopedickém koutku a zahrnuje: dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, vyvozování dané hlásky, rytmizaci, grafomotorické cvičení. Vyvozenou a již zafixovanou hlásku děti později upevňují ve slovech, větách a říkadlech.

Každé dítě má svůj pracovní sešit, do kterého je zaznamenán daný postup s drobným úkolem, který je také vodítkem pro rodiče při procvičování doma.

Součástí nápravy je velmi důležitá spolupráce rodiny, aby s dítětem pokračovala v domácím prostředí a tím mu napomohla k rychlejšímu a snadnějšímu průběhu nacvičování. Pokud si to situace vyžaduje, je rodič přizván ke společnému sezení s dítětem, ukázkou a poučením, jak správně postupovat.

Vše probíhá zábavnou formou jako hra, aby dítě mělo radost z každého krůčku a získalo chuť do práce.

Těší se na vás p. uč. Mgr. Daniela Oravcová