Muzikoterapie

Muzikoterapie pomocí zvuků, rytmu či melodie pomáhá zlepšovat učení, vzájemné vztahy mezi dětmi, pohyblivost, sebevyjadřování a naplňuje emocionální a sociální potřeby. Skupinová muzikoterapie přináší možnost společného hudebního prožitku dětem.
Hlavním cílem je zlepšení kognitivních schopností (paměti, koncentraci, pozornost, rychlost zpracování informací, myšlení, schopnost pochopení informací, řeč-schopnost vyjadřování a porozumění, propojení pravé a levé mozkové hemisféry), motorických dovedností, uvolnění od zátěže, podpora verbální a nonverbální komunikace, rozvoj hudebních dovedností a samozřejmě také příjemné strávení volného času.

Děti se mohou těšit na etnické nástroje, které máme přímo v naší školce. (Djembé bubny, bonga bubny, šamanské bubny, oceán drum-bubem který napodobuje příliv a odliv mořských vln, gong, tibetské misky, tibetský zvon, deštné hole, kalimby, sansulu, bloky, dřevěné žáby, drhla, hůlky, kartálky, rumba koule, dvouhlavé klepadla a další přírodní chřestidla z kaštanů, mušlí, dřeva, kůže a kovu.)
Sansulu a její líbezné tóny využíváme i při spinkání. Je to úžasný nástroj pro zklidnění a při mluveném slovu se dostaneme s naší bujnou fantazií do různých pohádkových světů.

Na děti se těší paní učitelka Lenka Valchařová