Medvídci

Medvídci – Teddy bears 

Motto: ,,Vždy s úsměvem – Keep smiling “

Tel.: +420 605 598 900

Specificky zaměřená třída na seznamování s angličtinou. Třída je složena z předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou.

Cílem je seznámit děti s anglickým jazykem způsobem, který odpovídá jejich věku. Výuka probíhá formou hry v průběhu celého dne, při všech denních činnostech. Je pro děti pestrá, zajímavá, zábavná a nenásilná. Děti se s jazykem seznamují pomocí obrázků, písní, říkadel, poslechem CD namluvených rodilým mluvčím, mimických her a dramatizací. Všechny tyto činnosti podporují obrazotvornost, fantazii, řeč a myšlení. Plán výuky je tematický a souběžně prolínající s tématy Třídního vzdělávacího plánu.

Díky homogennímu rozdělení tříd je hlavní prioritou předškolní třídy příprava dětí pro vstup do 1.třídy ZŠ. Příprava probíhá frontálně, ve skupinkách, ale i individuálně podle ŠVP v průběhu celého školního roku.

MOTIVACE – POCHOPENÍ – PŘÁTELSTVÍ – DŮVĚRA – VZÁJEMNÁ POMOC

To vše u nás najdete.

Těší se na vás p. učitelky Jarmila Chovancová, Mgr. Daniela Oravcová a asistentka pedagoga Vlasta Klanicová.