o nás

Mateřská škola poprvé zahájila provoz v roce 1976. Nachází se na sídlišti Koryčanské Paseky. Mateřská škola má 4 třídy. Třídy jsou homogenní, dětí jsou rozděleny podle věku. V první třídě jsme otevřeli třídu pro děti nejmenší 2 – 3 leté, do druhé třídy se zařazují děti 3-4leté, třetí třída 4-5leté děti se zaměřují na rozvíjení hudebně pohybových a výtvarných dovedností a ve čtvrté třídě, předškolní, 5-7leté děti se seznamují hravou formou se základy anglického jazyka. Pro děti s vadou řeči je zajištěna odborná logopedická péče. Třídy jsou velmi prostorné, dětem velmi líbivé, neboť jsou stěny vymalovány pohádkovými postavičkami a jsou vybaveny novým nábytkem. Prostředí je rozmanité, členité dostatečně vybaveno hračkami, stavebnicemi, didaktickými a pracovními pomůckami i materiálem. Na zahradě jsou průlezky, pískoviště a stín letního slunce poskytují 2 zahradní altánky.

Velkou předností MŠ poloha v blízkosti lesa, kde děti čerpají praktické poznatky o přírodě a prožívají radostný pohyb při pobytu venku.

MŠ má vlastní školní kuchyň, kde paní kuchařky vaří výbornou a velmi pestrou stravu.


O výchovně vzdělávací činnost a příjemné prostředí pečují paní učitelky:

Chovancová Jarmila

Mgr. Oravcová Daniela

Solanská Petra

Bc. Karafiátová Lucie

Rubnerová Ivana

Valchařová Lenka

Němečková Jana

Šulganová Vladimíra, Dis.

Asistent pedagoga:

Mikundová Margita
Jakšíková Lenka
Klanicová Vlasta


Zdravou a chutnou stravu připravují:

Vedoucí stravování-Milada Bičanová

Hlavní kuchařka-Silvie Perglerová

Pomocná kuchařka-Markéta Pavlicová


O pořádek a čistotu se starají tety:

Dana Pastorková

Marie Bohuslavová


Účetnictví spravuje:

Helena Mollová