identifikační údaje

Název školy:
Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace
Adresy sloučených mateřských škol:
5.května 1701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zřizovatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128
Typ organizace:
příspěvková, samostatný právní subjekt
IČ:
70887659
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu:
107-5390410277/0100 – hlavní účet
107-5390800267/0100 – účet FKSP
Čísla telefonů:
– 5.května 1701:
   571 653 195, 739 589 314 – mateřská škola
   739 589 313 – ředitelna
   739 389 685 – školní jídelna, účetní

 

 

– Svazarmovská 1444:
   571 625 911 – mateřská škola
   739 589 095 – zástupkyně ředitelky
   739 589 096 – školní jídelna

Statutární orgán školy:
Mgr. Milena Kohoutová – ředitelka MŠ
Magdalena Peřková – zástupkyně ředitelky MŠ
Jarmila Chovancová – zástupkyně ředitelky ze sloučené MŠ