Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách mateřské školy Radost, Rožnov p.R.,
příspěvkové organizace, 5.května 1701

 

 

Od 1.srpna 2013 jsme sloučeni s mateřskou školou Koryčanské Paseky, Svazarmovská 1444, Rožnov pod Radhoštěm a jmenujeme se Mateřská škola Radost. Přibylo nás, dnes nás je celkem 190 malých kamarádů a stará se o nás 16 paní učitelek, 1 asistent pedagoga, v čele s paní ředitelkou Milenou. Výborné a zdravé obědy nám připravují 4 paní kuchařky a 2 paní vedoucí školní jídelny. O čistotu v MŠ se starají 4 paní uklízečky. Obě mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu „S radostí jdeme do světa„ ,který je v MŠ k dispozici (koordinátor ŠVP PV). Na něj navazují třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách a zpracované projekty, které s nimi souvisí. Koncepčně je mateřská škola zaměřena na ekologii, má vytvořen plán environmentálních činností na celý rok a MŠ má svého koordinátora EVVO. Z tohoto důvodu chceme změnit i zahrady obou MŠ na „zelené zahrady objevů“ s environmentálními koutky. Na zahradě MŠ 5.května 1701 jsme začali v roce 2012 a díky získaným dotacím a i dotaci ŽP ČR se nám daří zahradu stále renovovat a přidávat nové herní prvky.