organizace dne

Organizace dne předškolního vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP probíhá takto:

6,30 – 8,00    scházení dětí ranní hry dle volby a přání dětí individuální činnosti s dětmi

7,45 – 8,15      hygiena, svačina

8,30 – 9,30     ranní cvičení, relaxační cvičení didakticky cílené činnosti ve 
                             skupinkách i individuálně

9,30 – 9,35      hygiena, pitný režim

9,35 – 11,30      pobyt venku

11,30 – 12,00  hygiena, oběd

12,00 – 12,30  hygiena, čtení před odpočinkem

12,30 – 14,00  odpočinek dětí, poslech relaxační hudby, relaxačních pohádek

14,00 – 14,30  hygiena, svačina

14,30 – 16,00  odpolední zájmové činnosti dle volby dětí didakticky cílené činnosti 
                              ve skupinách i individuálně

Stanovená organizace dne může být pozměněna v případě, že to vyplývá z ŠVP a v případě výletů, exkurzí,
divadelních a filmových představení, besídek a podobných akcí.