měsíční program tříd

Aktuální program a jeho změny sledujte na nástěnkách v MŠ!