Zpívání je Radost

Pod vedením paní učitelky Pavly Němcové zpívají všechny děti z mateřské školy. Seznamuje je takto s novými písněmi, které souvisí s krajovými tradicemi (Mikuláš, Vánoce, vynášení Mařeny, Velikonoce, Masopust…). 

Naši malí zpěváčci se také účastní celoškolkové tradiční soutěže DO-RE-MIN-KA, která se realizuje v jarních měsících v prostorách MŠ Radost s opravdovou porotou a mikrofonem. Na hudební nástroje (klavír, kytara, flétna…) je doprovázejí paní učitelky Kateřina Trlicová a Pavla Němcová, moderuje paní učitelka Dája Guryčová.