Logopedická terapie

KDY: 4.10.2021 – 28.6.2022
KDE: v první třídě BROUČCI (v logopedii) 
V KOLIK: každé pondělí a úterý od 12:30 hod. 

– děti ze Včeliček v pondělí
– děti ze Sluníček v úterý 

Děti ať nosí pravidelně sešity !!
S dětmi pracuje logopedická asistentka Pavla – po osobní domluvě s rodiči je nutná ukázka správného nácviku vyvozování hlásek a pravidelné procvičování i doma. Důležitá je osobní domluva s logopedickou asistentkou a konkrétní ukázka správného postavení mluvidel…