Logopedická terapie

KDY: 2.10.2023 – 28.6.2024
KDE: v první třídě BROUČCI (v logopedii) 
V KOLIK: každé pondělí a úterý od 12:00 hod. 

– děti ze Včeliček v pondělí
– děti ze Sluníček v úterý 

Děti ať nosí pravidelně sešity !!
S dětmi pracuje logopedická asistentka Pavla – po osobní domluvě s rodiči je nutná ukázka správného nácviku vyvozování hlásek a pravidelné procvičování i doma. Důležitá je osobní domluva s logopedickou asistentkou a konkrétní ukázka správného postavení mluvidel…