o nás

Charakteristika školy

Mateřská škola je umístěna na kopci v malebném městě – Rožnově pod Radhoštěm a obklopena mladým sídlištěm s mnoha panelovými domy a nedalekou Základní školou 5.května 1700, se kterou hodně spolupracujeme. Město Rožnov pod Radhoštěm je proslulé svým Valašským muzeem v přírodě, velkým zeleným parkem s cyklostezkou, bývalou výrobou barevných televizorů, novým rekonstruovaným náměstím, řekou Bečvou, zkrátka Valašským královstvím. Mateřská škola byla uvedena do provozu k 1.9.1981 jako mateřská škola n.p.Loana, do které byly přednostně přijímány děti zaměstnanců n.p. Loana Rožnov pod Radhoštěm (zde se vyrábělo pletené kojenecké zboží, ponožky ad). V roce 1992 byla mateřská škola bezúplatně převedena Městu Rožnov pod Radhoštěm a také získala název: Mateřská škola Radost. Od roku 2001 se stala samostatným právním subjektem. Budova mateřské školy je jednopatrová, bez podsklepení, stavěná z překladového panelu obdélníkového tvaru. Střecha je rovná, nyní již po celkové rekonstrukci. Plášť budovy byl již po letech ve velmi špatném stavu, proto od roku 2005 – 2008 docházelo postupně ve spolupráci se zřizovatelem Město Rožnov pod Radhoštěm k celkové rekonstrukci – výměně plastových oken spolu se zateplováním fasády budovy. S tím souvisela i rekonstrukce a úpravy vnitřních prostor školy – již byla provedena rekonstrukce výměny vodovodního rozvodu za plastový, dále výměna radiátorů (rovněž ve spolupráci se zřizovatelem), rekonstrukce dětských umyváren a wc ve všech třídách, výměna podlahových krytin ve třídách i schodištích, rekonstrukce přípraven jídel u jednotlivých tříd. Jednotlivé třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem přizpůsobeným jednotlivým koutkům s velkým výběrem dětských her, hraček a sportovních nářadí i náčiní korespondujícím se zaměřením jednotlivých tříd. Od 1.8.2013 byla mateřská škola Radost sloučena s mateřskou školou Koryčanské Paseky, Svazarmovská 1444 v Rožnově pod Radhoštěm rozhodnutím Zastupitelstva Města Rožnov pod Radhoštěm s jednotným názvem Mateřská škola Radost, příspěvková organizace. Od října do konce listopadu 2013 proběhla za provozu rekonstrukce kuchyně mateřské školy s novým nerezovým vybavením jednotlivých místností.

       
Třídy MŠ Radost, 5.května 1701:
1. třída BROUČCI – třída pro děti ve věku 3-7 let

1. třída LOGOPEDICKÁ – třída pro děti se SVP ve věku 4-7 let
2. třída SLUNÍČKA – třída pro děti ve věku 3-7 let
3. třída VČELIČKY – třída pro děti ve věku 3-7 let

Třídy MŠ Radost, Svazarmovská 1444:
1. třída BROUČČI – (2-3letí)
2. třída KUŘÁTKA –
(3-4letí)
3. třída KOŤÁTKA – (4-5letí)
4. třída MEDVÍDCI – (5-7letí)

 

Mateřská škola Radost spolupracuje především:

1) S RODIČI :
– navazujeme na rodinnou výchovu, snažíme se o jednotné působení, rodičům je nabízena možnost podílet se na dění a akcích naší MŠ
– pravidelně jsou seznamováni s připravovanými akcemi školy či třídy, denně mohou nahlédnout do programu na celý týden (týdenní plány), do směrnic školy, ŠVP PV, Školního řádu, Provozního řádu, třídních programů, jídelníčku školy ad.
– dětské práce jsou v dětských šatnách neustále aktualizovány, rovněž i akce školy 
– denní styk s rodiči při příchodu či odchodu z MŠ umožňuje si navzájem předávat informace, domlouvat společný postup při edukaci či nabídnout potřebnou radu či literaturu. Závažnější problémy řešíme na domluvené schůzce, snažíme se o co největší ohleduplnost a taktnost. Nabízíme svou radu, ale i pomoc odborníků.
– je připravována řada společných aktivit školy: Mikulášská nadílka, Maškarní karneval, besídky ke Dni matek, dětská zpěvácká soutěž DO-RE-MIN-KA, Vánoční posezení u stromečku, vítání nových dětí do MŠ, rozloučení s předškoláky spojené s programem a táborákem pro děti, společné výlety s rodiči, různá vystoupení dětí, Den otevřených dveří v MŠ ad.
2) SE ZŠ 5.května 1700 v Rožnově pod Radhoštěm
– děti chodí cvičit 1x týdně do ZŠ v rámci spolupráce se ZŠ
– návštěva dětí v ZŠ – pozorování výuky- návštěva našich kamarádů, školáků
– spolupráce v odpolední logopedii pro děti ze ZŠ
– účast logopedky ( Mgr. Pavly Petruželové) při zápisu dětí z mateřských škol
– děti z 9.tříd ZŠ chystají různé hry v rámci sportovního dne v ZŠ
– Mikulášská nadílka v MŠ (pomáhají děti ze ZŠ v MŠ)
– návštěva našich dětí chodících do ZŠ – do MŠ spolu s paní učitelkou 1.třídy
3) S JINÝMI ZŠ ve městě : ZŠ Podd Skalkou, ZŠ Videčská
– děti navštěvují akce pořádané školou – vánoční dílny, sportovní dopoledne
– návštěva dětí v ZŠ
4) SE STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU
– účast na různých akcích pořádaných SVČ např. : běh pro zdraví, dětská olympiáda MŠ, Den Země s programem,
turnaj ve skládání puzzle ad.
– návštěvy výstav pořádaných SVČ
– zúčastňování se výtvarných soutěží k různým tématům
5) SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU
– účast na akcích pořádaných ZUŠ – výchovné koncerty pro děti
– přehlídky tanečních a dramatických oborů
– spolupráce při talentových zkouškách do ZUŠ
6) S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
– akce pořádané pro předškolní děti – besedy o autorech dětských knih
– pochod „broučků s lampióny“ městem 
– návštěvy výstav dětských prací ad.
6) S PPP, SPC
– docházka pracovníků do MŠ, depistáž
– při zápise dětí do logopedické třídy
– při sestavování IVP v logop. péči i při OŠD
– při navrhování vhodných pomůcek pro děti, pro paní učitelky