Sluníčka

Sluníčka

Tel.: +420 603 978 238

Třída „Sluníčka je heterogenní třída pro děti od 3 do 7 let. S dětmi pracuje p. uč. Dája Guryčová, lic. Lucie Blechová a asistentka pedagoga Renata Mičolová.  Ve třídě je 28 dětí.

Symbolem naší třídy je Slunce. Je důležité pro život tak jako pro nás je důležitá především dětská radost, spokojenost a hezké vzájemné vztahy – kamarádství, porozumění, respekt, pocit bezpečí a jistoty, otevřená komunikace.

Celoroční zaměření třídy je na ekologickou výchovu „Máme radost z přírody kolem nás“.Cílem je citlivé porozumění dětí pro přírodní prostředí – jeho vnímání, nutnost udržování jeho přirozené čistoty, ale také vliv a důležitost přírody pro člověka. V každém měsíci rámcového plánu jsou tedy zpracovány jednotlivé dílčí metody práce, které vedou ke splnění hlavního cíle.

Děti se průběžně seznamují s jednotlivými složkami živé i neživé přírody prostřednictvím obrázků, knih, pokusů – ve třídě dětem nově slouží koutek „Pokusy a objevy“, ekoher, ale také přímým poznáváním a pozorování v přírodě kolem nás – pěstování, sázení a péče o záhonek před MŠ, vycházky a výpravy do lesa, na louku, pole, do parku, k řece, na ranč. K poznávání přírody využíváme velmi rádi naši novou zahradu se stezkou z přírodnin, herními prvky a tolik oblíbenými králíky, o které se děti s velkou láskou starají!

Zde všude děti vedeme k citlivému chování k přírodě, ukazujeme jim její krásy a zázraky, které nám každodenně nabízí nejen k poznání a relaxaci, ale také např. ke tvoření při pracovních činnostech. Děti často motivujeme k aktivní ochraně prostředí, ve kterém žijeme a k přírodě, která nás obklopuje. Společnými silami aktivně napomáháme mj. tříděním odpadů v naší MŠ – sběr PET lahví, kde se již zapojují celé rodiny dětí, PET vršků, aluminiových obalů, nápojových kartonů, papíru. Pro celou MŠ je zpracován podrobný celoroční Projekt environmentálního vzdělávání: „Seznamování dětí s přírodou“.

Navíc je naše třída zaměřena na hudební výchovu „Zpíváme pro radost“. Děti jsou celoročně seznamovány s novými dětskými písněmi, říkadly, tanečky, hudebně-pohybovými hrami, poznávají hudební nástroje – jejich zvuky a doprovod, aktivně samy doprovázejí písně rytmickými nástroji Orffova instrumentáře, navštěvují koncerty a vystoupení ZUŠ.

V rámci koutku „Hudba“ si děti velmi čato a rády vyžadují písně a oblíbené hity k veselým tanečním improvizacím. Zde velmi často propojují s koutkem „Dramatika“ – téměř denodenní využití převleků a doplňků ke tvořivé hře dětí.

K jednotlivým akcím v průběhu celého školního roku vedeme pro děti z celé MŠ také hudební kroužek plný veselých a tematických písniček – Vánoční koledování, Tři králové, Karneval, Vynášení Mařeny, Svátek maminek, Prázdninové zpívání apod. Každoročně pořádáme již tradiční pěveckou soutěž pro děti naší MŠ „DO-RE-MIN-KA“, ve které vždy učinkuje spousta malých zpěváčků, často v hudebním doprovodu rodičů či sourozenců a vždy se těší velké účasti diváků a poroty.