měsíční program tříd

ZÁŘÍ

PO

2.9.

Zahájení provozu MŠ

PO

9.9.

Pohádka v – Jak se dráček vrátil (8.45 hod.)

13.9.

Běh za zdravím – vybrané děti, odchod z MŠ v 7.50 hod.

ST

18.9.

Společné zpívání – v dopoledních hodinách ve třídě Včeličky